Hotline: 0985 33 99 33
Mung xuan 2018
Olypia
Olypia
Olypia
Olypia

7 loại thuế phải chịu khi xuất nhập nhập khẩu một lô hàng

08/01/2021

Khi nhập hoặc xuất một lô hàng thì doanh nghiệp đều phải chịu nhiều loại thuế. Tùy theo chính sách của Chính Phủ tại mỗi thời điểm thì thuế suất áp dụng cho từng mặt hàng sẽ khác nhau. Dưới đây là 7 loại thuế phải chịu khi xuất nhập khẩu một lô hàng.

1/ Thuế xuất khẩu

Thuế xuất khẩu là một hình thức thuế quan, được áp dụng phổ biến ở các nước. Hàng hóa thuộc diện chịu thuế xuất khẩu là hàng hóa được phép xuất khẩu. Trị giá hàng hóa xuất khẩu được xác định theo giá tính thuế của từng mặt hàng xuất khẩu. 

Đối tượng nộp thuế xuất khẩu là tổ chức, cá nhân có hàng hóa được phép xuất khẩu. Đối tượng nộp thuế xuất khẩu có thể là chủ sở hữu hoặc có thể chỉ là người thực hiện ủy thác xuất khẩu.

2/ Thuế nhập khẩu

Thuế nhập khẩu là loại thuế gián thu, thu từ các loại hàng hóa được phép nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. 

Theo quy định hiện tại, thuế suất của loại thuế này thường có 3 mức:

 • Thuế suất ưu đãi (đa phần hàng nhập từ các nước đều rơi vào loại này).

 • Thuế suất ưu đãi đặc biệt ( nếu hàng của bạn có giấy chứng nhận xuất xứ hợp lệ).

 • Thuế suất thông thường (tính bằng 150% thuế suất ưu đãi).  

Cách tính thuế nhập khẩu:

Thuế NK = Trị giá tính thuế hàng NK * Thuế suất thuế NK

3/ Thuế tiêu thụ đặc biệt

Đây là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ tại. Thuế này do các cơ sở trực tiếp sản xuất ra hàng hoá đó nộp nhưng người tiêu dùng là người chịu thuế vì thuế được cộng vào giá bán.

Tuy nhiên có một số mặt hàng nhập khẩu không cần chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như: 

 • Hàng viện trợ nhân đạo.

 • Quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị.

 • Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

 • Hàng nhập khẩu để bán miễn thuế theo quy định của pháp luật…. 

7 loại thuế phải chịu khi nhập xuất khẩu 1 lô hàng

4/ Thuế bảo vệ môi trường

Thuế bảo vệ môi trường là khoản thu của ngân sách nhà nước. Nhằm điều tiết các hoạt động có ảnh hưởng tới môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Thuế bảo vệ môi trường được xem là một loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Đánh thuế môi trường là hình thức hạn chế một sản phẩm hay hoạt động không có lợi cho môi trường.

Một số đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường:

 • Xăng, dầu hỏa, dầu nhờn.

 • Than đá.

 • Túi nilon.

 • Thuốc diệt cỏ.

 • Thuốc trừ mối.

 • Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng...

Một số đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường:

 • Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

 • Hàng hóa quá cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam trên cơ sở Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài hoặc thỏa thuận giữa cơ quan, người đại diện được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài ủy quyền theo quy định của pháp luật….

5/ Thuế GTGT

Căn cứ theo Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Hầu hết hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh đều thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 

6/ Thuế chống bán phá giá

Là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, nguyên tắc áp dụng thuế chống bán phá giá bao gồm:

 • Chỉ được áp dụng ở mức độ cần thiết nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

 • Chỉ được thực hiện khi đã tiến hành điều tra và phải căn cứ vào kết luận điều tra theo quy định của pháp luật.

 • Thuế chống bán phá giá được áp dụng đối với hàng hóa bán phá giá vào Việt Nam.

7/ Thuế chống trợ cấp

Thuế chống trợ cấp là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 13 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 có quy định về nguyên tắc áp dụng thuế chống trợ cấp như sau:

 • Thuế chống trợ cấp chỉ được áp dụng ở mức độ cần thiết, hợp lý nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

 • Việc áp dụng thuế chống trợ cấp được thực hiện khi đã tiến hành Điều tra và phải căn cứ vào kết luận Điều tra theo quy định của pháp luật.

 • Thuế chống trợ cấp được áp dụng đối với hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam.

 • Việc áp dụng thuế chống trợ cấp không được gây thiệt hại đến lợi ích kinh tế - xã hội trong nước.

Khác với hàng hóa thuộc đối tượng chống bán phá giá thì  hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế chống trợ cấp chính là hàng hóa nhập khẩu được xác định là có trợ cấp theo quy định của pháp luật.

Trên đây là 7 loại thuế phải chịu khi xuất nhập khẩu một lô hàng, bạn cần tìm hiểu kỹ để tiến hành đúng mọi thủ tục theo quy định của nhà nước. 

Nhập số điện thoại của bạn , chúng tôi sẽ liên lạc lại để tư vấn cụ thể.

Hoặc gọi cho chúng tôi theo số hotline :

0985 33 99 33